Velkommen til Trøndelag boligtakst AS
- -
Sertifisert i Norsk takst og godkjent av fagrådet for våtrom
Med fokus på kvalitet for en tryggere bolighandel
Previous slide
Next slide

Trøndelag boligtakst AS

Trøndelag boligtakst AS ble etablert i 2023 av Jo Persen. Jo besitter svennebrev og mesterbrev i tømrerfaget. Han er Norsk Takst sertifisert bygningssakkyndig/takstmann og har praktisert dette som heltidsyrke siden 2018. Trøndelag boligtakst AS er godkjent våtromsbedrift for kontroll og tilstandsanalyse av våtrom. Bedriften innehar med dette 19 års kompetanse innen bygg og takseringsfaget. Grundighet og nøyaktighet i kombinasjon med takstbransjens tyngste sertifisering, gir deg som rekvirent trygghet. 

Bedriftens sertifisering i Norsk takst forplikter drift i henhold til takstbransjens strenge etiske retningslinjer, taushetsplikt og uavhengighet. Trøndelag boligtakst AS holder seg kontinuerlig faglig oppdaterte etter forbundets krav til etterutdanning. Du er derfor sikret kvalifisert, objektiv og til enhver tid forskriftsmessig rapport.

KONTAKT OSSOM OSS

Våre tjenester

Tilstandsrapport bolig/fritidsbolig

En tilstandsrapport av bolig/fritidsbolig er en fullstendig og detaljert gjennomgang med kontroll av byggeteknisk tilstand. Her vurderes primære bygningsdeler. En slik tilstandsrapport er ofte tilknyttet avhending/eierskifte og er en forutsetning for å få tegnet boligselgerforsikring. Tilstandsrapporten danner et grunnlag for økonomiske beregninger, vedlikeholdsbehov og påregnelige tiltak.

Tilstandsrapport leilighet

En tilstandsrapport av leilighet er en fullstendig og detaljert gjennomgang med kontroll av byggeteknisk tilstand. Her vurderes primære bygningsdeler tilknyttet leiligheten. En slik tilstandsrapport er ofte tilknyttet avhending/eierskifte og er en forutsetning for å få tegnet boligselgerforsikring. Vedlikeholdsansvar kan likevel tilhører borettslaget/sameiet. Fellesarealer og bygningsdeler som ikke har en særlig nær tilknytning til den aktuelle boenheten vurderes ikke.

Verdi- og lånetakst

Verditakst er en forventet markedsverdi ved salg av bolig, altså den prisen selger normalt kan forvente i markedet på befaringsdagen. Ved en verditakst lager vi en rapport med markedsverdi og arealberegning.  Det foretas en forenklet generell vurdering av boligens tilstand, da som grunnlag for riktig verdsettelse av eiendommen.

Comments are closed.